Karta autorizované osoby 
 
       Autorizace:  0007734
       Jméno:  Ing. Jan Kamarád 
       Adresa:  Šárka 4, 623 00 Brno
       Obor 1:  TP00 - pozemní stavby 
       

       Převzato z  ČKAIT
ING. JAN KAMARÁD

projektová a inženýrská činnost ve výstavbě